ขออภัย เว็บไซต์กำลังปรับปรุง

เนื่องจากเว็บไซต์กำลังปรับปรุง ท่านสามารถเข้าชมข่าวกิจกรรมผ่านทางเฟสบุ๊ควิทยาเขตอุเทนถวายก่อนได้
เฟสบุ๊ควิทยาเขตอุเทนถวาย


รับสมัครนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
ปริญญาตรี 6 สาขาวิชา ดังนี้
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมก่อสร้าง
- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
- สถาปัตยกรรมภายใน
- การจัดการโลจิสติกส์
- เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปริญญาโท 2 สาขาวิชา ดังนี้
- วิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาโท
- การบริหารงานก่อสร้าง ระดับปริญญาโท