รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อุเทนถวาย เปิดรับสมัครน้องๆ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้จบ ปวช. และ ปวส. 5 รอบ ดังนี้

🔨 รอบที่ 1 รับสมัครวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - 10 มกราคม 2563
⚒️ รอบที่ 2 รับสมัครวันที่ 11 มกราคม - 23 มีนาคม 2563
🔩 รอบที่ 3 รับสมัครวันที่ 24 มีนาคม - 27 เมษายน 2563
⚒️ รอบที่ 4 รับสมัครวันที่ 28 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2563
🔩 รอบที่ 5 รับสมัครวันที่ 21 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2563

🌟สาขาที่เปิดรับ ได้แก่
1.วิศวกรรรมโยธา
2.วิศวกรรมก่อสร้าง
3.สถาปัตยกรรมศาสตร์
4.สถาปัตยกรรมภายใน
5.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6.การจัดการโลจิสติกส์และระบบขนส่ง

สมัครเรียน คลิก>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academic.rmutto.ac.th


สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 252 7029 ต่อ 57