รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษารับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561

ปริญญาตรี ปริญญาโท
รับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท
สมัครด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 2 - 16 กรกฎาคม 2561
"ชำระเงินที่วิทยาเขตเท่านั้น"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
สมัครเรียนออนไลน์ คลิก>>
ปฏิทินการรับสมัคร คลิก>>
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คลิก>> ประกาสรายชื่อผู้สมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้ผ่านการคัดเลือก คลิก>>
-----------------------------------------------
สาขาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร
1. สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ปริญญาตรีสำหรับ ปวช.3และเทียบโอนปกติ สำหรับ ปวส.)
3. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ปริญญาตรีสำหรับ ปวช.3 และเทียบโอนปกติ สำหรับ ปวส.)
5. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
6. สาขาวิชาโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
7. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาที่เปิดเทียบโอนสมทบ สำหรับนักศึกษา จบ ปวส.
สอบสัมภาษณ์ และ พิจารณา Portfolio หรือผลงานที่ไปแข่งขันหรือได้รับรางวัลมาในประเภทต่างๆ
1. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

ปริญญาโท รับสมัคร
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 252 7029 ต่อ 57 ฝ่ายวิชาการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์