โบสถ์ดิน

เกษพลอย

3 กรกฎาคม 2018

จากการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย จัดโครงการบริการทางวิชาการโบสถ์ดินวัดป่าคูณสัมปันนาราม นำนักศึกษา วิทยาเขตอุเทนถวาย จำนวน ๓๓ คน ดำเนินกิจกรรม ก่อสร้างและปรับปรุงโบสถ์ดินแบบดินอัด เป็นโครงการต่อเนื่องครั้งที่ ๔ ณ วัดป่าคุณสัมปันนาราม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการรื้อผนังดินฉาบที่ไม่ได้คุณภาพออกทั้งหลัง ฉาบผนังด้วยดินฉาบใหม่หมดทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวม ๒๑ วัน โดยดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีมอบเกียรติบัตร โดยพระครูคุณสารสัมปัน เจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอพิมาย เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ศกนี้ ซึ่งเป็นโบสถ์ดินหลังแรกของ อ.พิมาย และหลังที่ ๕ ที่แล้วเสร็จภายใต้การก่อสร้างของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ สร้างความประทับใจให้ผู้แทนชุมชนชาวพิมายและอำเภอข้างเคียง ที่จะมีโบสด์ดินเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัขกาลที่ ๙ และสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวรสกลมหาสังฆปริณายก พระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ เมื่โบสถ์ดินสร้างเสร็จพร้อมทั้งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานดำเนินการก่อสร้างโบสถ์ดิน ได้เชิญให้นักศึกษาอุเทนถวายอุปสมบทเป็นรูปแรกหากถึงวาระที่เหมาะสม ซึ่งเป็นโบสถ์ดินหลังแรกที่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากชุมชน นักเรียน นักศึกษา รวมกันมากถึง ๓๑๐๐ คน นับเป็นโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายมากเกินคาดกว่าถึง ๓๐ เท่า และประสบความสำเร็จโดยไม่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ออกแบบตามแนวทางอารยสถาปัตยกรรม ซึ่งทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาใช้งานได้ ไม่จำเป็นต้องตกแต่งทาสีค่าบำรุงรักษาในระยาวต่ำ ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นจำนวนมาก ราคาค่าก่อสร้างเหมาะสมไม่สูงมาก